Our Team

Our Team

Editor
Antariksha Adhikari

Sub-Editor
Hemanta Raj Adhikari

Chief Correspondent
K.M. Bhattarai

Reporting Team
Subash Adhikari
Sangita Ghimire
Rupika K.C.
Pradip Karki

International Representative
Hari Bhatta(Europe)
Arbindra Chalise(Australia)
Devraj Bhandari(America)
Achut Dhungana(United Kingdom)

Videography / Photography
Shankar Parajuli
Abhishekh Gotame

Management Head
Sumit Dhungana

Marketing Officer
Binod Timalsina
Laxmi Khadka